Privacy and Cookie Policy

Privacy policy


WHO WE ARE

Welkom op onze website: www.muchogusto.nl
Mucho Gusto staat voor de mooiste designs, gebruiken wij hoge kwaliteit materialen en maken wij de beste producten. Een Mucho gusto scarf maakt uw outfit af. Lees hier meer over ons.

Wij zorgen goed voor uw persoonlijke gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij waarderen uw vertrouwen. Daarom doen we er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke gegevens Bewaartermijn Ontvangen
Relatie administratie Voornaam Achternaam Bedrijfsnaam Adres Telefoonnummer E-mailadres BTW nummer KvK nummer Vanaf het moment dat de order wordt geschreven tot 5 jaar erna in ons CRM systeem, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Accountant (alleen financiële gegevens)
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten op het gebied van de arbitrage Voornaam Achternaam Bedrijfsnaam E-mailadres Zolang uw gegevens deel uit maken van onze relatie administratie, tenzij u zich hiervoor schriftelijk heeft afgemeld.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (* zie voor meer info het sub kopje Cookies) IP-gegevens Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd zodat ze niet herleidbaar zijn op een individu.

* Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Cookies

Mucho Gusto gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven in onze B2B shop of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke pagina's , door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Vereniging gebruikt alleen dit type cookies, zodat uw toestemming niet noodzakelijk is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het wettelijke recht om Mucho Gusto te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek dient u zich te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Mucho Gusto deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen. Indien deze verwijdering in strijd is met de wettelijke verplichtingen die Mucho Gusto heeft, zullen de gegevens bewaard worden tot de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt Mucho Gusto uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Mucho Gusto met u heeft, met uitzondering van de wettelijke verplichtingen van het verstrekken van deze gegevens aan derden. In het geval Mucho Gusto zijn uw gegevens bekend in onze interne systemen en eventueel met de leveranciers van deze programma's

Beveiliging persoonsgegevens

Mucho Gusto treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van ons privacy-beleid

Mucho Gusto past haar privacy-beleid van meerdere malen per jaar aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring in te zien zijn. Mucho Gusto raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met privacy@muchogusto.nl.